Cấp 1
BÌNH THƯỜNG MỚI
Cấp 2
NGUY CƠ TRUNG BÌNH
Cấp 3
NGUY CƠ CAO
Cấp 4
NGUY CƠ RẤT CAO

Tỉnh Phú Thọ

(Đến 16h00, ngày 16/05/2022)
Đã công bố 287876 Trong ngày +0
Số liều đã tiêm 2.693.812 Tỷ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi 99,2%
Đã hồi phục 236637 Tử vong 85
*Tổng số ca nhiễm: 304179; Số ca đã công bố: 287876; Số ca chờ công bố: 16303
Số F1: 24.040; Số F2: 0; Số F3: 0
Chi tiết tình hình covid-19 tại Phú Thọ Tại đây
Địa phương Ca bệnh Trong ngày Đánh giá
Thành phố Việt Trì 53517 +0 Cấp 3
Huyện Đoan Hùng 26128 +0 Cấp 3
Huyện Phù Ninh 23298 +0 Cấp 3
Huyện Cẩm Khê 23208 +0 Cấp 3
Huyện Thanh Sơn 23063 +0 Cấp 3
Huyện Lâm Thao 22246 +0 Cấp 3
Huyện Thanh Ba 21170 +0 Cấp 3
Huyện Yên Lập 18195 +0 Cấp 3
Huyện Tân Sơn 18189 +0 Cấp 3
Huyện Hạ Hoà 18051 +0 Cấp 3
Huyện Tam Nông 16876 +0 Cấp 3
Thị xã Phú Thọ 15804 +0 Cấp 3
Huyện Thanh Thuỷ 8131 +0 Cấp 3
Ngoài tỉnh Phú Thọ 0 +0 Cấp 1
Chuyên gia 0 +0 Cấp 1
Thống kê truy cập: 1410815
Lên